ИЗЧЕЗВАЩИ СВЕТОВЕ

поглед В ЖИВОТА НА ПЛЕМЕНАТА

В ерата на динамично развитие, свръх консумация, и нестихващо жадуване за последователи и лайкове в социални мрежи, все още съществуват редица племена живеещи извън пределите на нашата цивилизация. От тях можем да научим за произхода на човечеството, кои неща в живота са важни, кое прави хората щастливи...преди да е станало твърде късно.