КАРИМУЙ


KARIMUI WOMAN, PAPUA NEW GUINEA

КАКВА Е ТЯХНАТА ФИЛОСОФИЯ

"ОЦЕЛЯВАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО САМО В ГРУПА"

 "Сипу-у-у" на кумански диалект се използва, за да се покаже уважение при получаване на подарък. Тази дума се използва особено често по време на пир. Когато за първи път чужденци са проникнали земите на Чимбу и са се срещнали с местните кланове, това е било първото нещо което са научили. Днес тази магическа дума дава наименованието на цялата провинция. 

КОИ СА КАРИМУЙ?


ЖЕНА ОТ ПЛЕМЕТО КАРИМУЙ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

ЖЕНА ОТ ПЛЕМЕТО КАРИМУЙ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Каримуй вярват, че оцеляването е възможно само като член на група. Затова те готвят и живеят заедно. През годината има различни ситуации даващи повод всичките около 1000 човека се съберат. Всеки се очаква да допринесе за общото благо. Мъжете подсигуряват дърва от близката гора и палят огньове в центъра на селото. Изкопават едно-метрови дупки в земята точно до огнищата. От близката река децата донасят кръгли камъни с размер на юмрук, които поставят в огнищата, за да се нагорещят. По същото време вождът на Каримуй, подкрепян от най-верните си войни, заколва прасета, които нарязват на големи късове. Жените застилат дупките с бананови листа, върху които се редуват слоеве с нагорещени камъни, бананови листа и сладки картофи. Отгоре жените добавя свинското месо, което пак се покрива с нови слоеве бананови листа, горещи камъни, и накрая се зарива с пръст. В така приготвената пещ, Каримуй готвят.  След няколко часа месото е приятно крехко сготвено и има опушен вкус.  Цялото племе се събира и вождът раздава лично на всекиго по къс месо и един сладък картоф. Това поставя началото на пира, съпроводен от много танци и песни.

УАНГА Е ДЪЩЕРЯТА НА ВОЖДА, ПЛЕМЕТО КАРИМУЙ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

За всяко празненство Каримуй декорират телата и лицата си с естествени бои, направени от глина. В косите си втъкават пера от екзотични птици, а телата им са покрити с козината на редица животни от джунглата. 

ПЛЕМЕТО КАРИМУЙ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ