хули


HULI WIGMEN WARRIOR

каква е тяхната философия

"магия свързва войни и растения"

Хули са известни със своята цветна декорация, огромните перуки и сприхавия си войнствен нрав. Те воюват с други кланове за земя, прасета и жени. Отглеждането на перука е традиционно за тях и започва в ранна възраст като част от процес за възмъжаване. За всяко едно момче старейшините засяват по едно растение. Те вярват, че има магическа връзка между душата на бъдещия войн и дръвчето. Растението е огледало на душевния статус на всеки един човек и известява, когато дадено момче е готово да бъде наречено мъж и да се завърне в селото си. Ако момче се превърне в силен и уважаван войн, това кара дръвчето му да цъфтее. Ако човек почине или съзнанието му е замъглено от лоши мисли, то растението му ще започне да линее и евентуално увехне. 

КЪДЕ ХУЛИ живеят


КАРТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛЕМЕТО ХУЛИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

КАРТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛЕМЕТО ХУЛИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

ХОРАТА ОТ ДЖУНГЛАТА


СЕЛО ДИВАЙ, НАВЪТРЕ В ДЖУНГЛАТА НА ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

В сърцето на провинция Южни Хайлендс (Southern Highlands), само на няколко километра от селище Короба, се крие мъничка долина на надморска височина от 2464м. Това е рожденото место на река Кикори и дом на племето Хули. 

КАЙ ОТ ПЛЕМЕТО ХУЛИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Предвижването и постоянното живеене в гъстата джунгла е изморително и изисква опреден набор от умения за оцеляване и навигация. Кай се е научил от баща си, който е придобил тези умения от своя баща, и така от едно поколение на друго знанията се предават.

МОНАГО Е ХУЛИ ВОЙН, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Монаго е най-опитния войн на племето. Освен безгранична смелост и кураж по време на битки, той е известен със своята проницателност. Рано Монаго е осъзнал, че сключването на мир или съюз с близко-намиращите се кланове, може да помогне на племето Хули да оцелее. Споделянето на натрупаната през поколения познания е нещо, което той цени и се старае да сподели с младите. 

ЮЖНИЯ ВХОД НА СЕЛО ДИВАЙ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Отглеждането на перука отнема 15+ години. На 14-годишна възраст момчетата са взимат от бащите си и се отправят навътре в джунглата. Там те прекарват между 7 и 10 години, живеейки в пещери и се обучават да оцеляват, да се бият, да имат правилно поведение в обществото, да създадат семейство както и да изградят голяма перука. За Хули перуката символизира мъжество. Когато обучението на момчетата приключи, им се разрешава да се завърнат по домовете си. 

1ВИ ЕТАП: ПЕРУКА НА ХАДЖЕМА ОТ ПЛЕМЕТО ХУЛИ

2РИ ЕТАП: ПЕРУКА НА ХЕТАПЕ ОТ ПЛЕМЕТО ХУЛИ

3ТИ ЕТАП: ПЕРУКА НА МОНАГО ОТ ПЛЕМЕТО ХУЛИ

Отглеждането на перука се дели на 3 основни етапа. През първия косата с оформя в конусовидна форма. Това отнема около 3години. След няколко години формата е по-широка. През 15-тата година краищата на косата се повдигат. В завършек косата се отрязва от скалпа със заострени камъни. Добавя се задължителна украса от цветни пера на редица птици от джунглата като най-забележим е ендемичния вид "птицата на рая", чийто розови пера се поставят най-отгоре на перуката. 

МОНАГО ОТ ПЛЕМЕТО ХУЛИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Мъжете и жените живеят по отделно. Обикновено една колиба се споделя от няколко човека от един и същ пол. Децата живеят с майките си докато достигнат пубертетна възраст. Когато момичетата са 14-15 годишни се омъжват. В най-честия случай семействата им ги разменят за прасета или земя. 

КОСТИ ОТ РИБА И БОЗАЙНИЦИ КРАСЯТ ВХОДА НА ВСЯКА МЪЖКА КОЛИБА, ПЛЕМЕТО ХУЛИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Входа на всяка една колиба е декорирана с костите на местни риби и бозайници. Те символизират, че тук живеят ловци и че всеки един чужденец НЕ е добре дошъл. Навлизането на територията, контролирана от Хули, дори само за преминаване може да доведе до изисквания за компенсации като прасета или жени. В случай, че такива бъдат отказани, то това поставя началото на война. 

КАЙ И ПЕТР ОТ ПЛЕМЕТО ХУЛИ ДЕКОРИРАТ ТЕЛАТА СИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ


Украсяването на телата поставя началото на междуплеменни срещи, наричани синг-синг. Гърбовете на Хули са декорирани с клюновете на птицата калао. Това символизира сила и кураж в битки.

ХЕТАПЕ И МОНАГО ОТ ПЛЕМЕТО ХУЛИ ОКРАСЯВАТ ТЕЛАТА СИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Each tribesman helps others to prepare its outfit. Всеки член на племето помага на останалите в подготовката на външния вид. 

ПЛЕМЕТО ХУЛИ ГОТОВИ Д АСЕ ЗАБАВЛЯВАТ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Когато всички са готови, Хули се отправят на път. Отнема им няколко дена, за да достигнат местото, определено за среща на племената от околията. 

НА ПЪТ ЗА СИНГ-СИНГ ЦЕРЕМОНИЯ, ПЛЕМЕТО ХУЛИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Всеки един преход на войните е съпроводен от малки торби, наречени билум Те са изплетени от растения и се използват за пренасяне на най-важните неща за оцеляване. Според местно вярване, всеки един мъж без билум не е мъж, понеже никога не може  да се предвиди кога човек трябва да се отправи на път. Билум се използват и от жените за носенето на бебета. 

РЕКА КИКОРИ БЛИЗО ДО СЕЛОТО НА ХУЛИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

ВОЙН ОТ ПЛЕМЕТО ХУЛИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

ВОЙНИ ОТ ПЛЕМЕТО ХУЛИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

На церемонията синг-синг присъстват войни от различни краища на една и съща долина. Всички са изключително агресивни и подпалването на конфликт е лесно. Обикновено клановете се бият за земя, прасета или жени. В тази последователност!

ХУЛИ ВОЙНИ ПО ВРЕМЕ НА СИНГ-СИНГ ЦЕРЕМОНИЯ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ