ЕЛИМБАРИ


Elimbari_tribe_environmental_portrait_1_woman

КАКВА Е ТЯХНАТА ФИЛОСОФИЯ

"ОГЪНЯТ Е НАЙ-МОЩНАТА СИЛА, КОЯТО ЧОВЕКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ОТ ПРИРОДАТА"

Елимбари населяват земите на провинция Симбу, разположена във високите части на централна Папуа Нова Гвинея. В началото първите европейци достигнали до остров Нова Гвинея не вярвали, че би имало хора, които да живеят далече от крайбрежните региони. Труднодостъпните зони ги карали да мислят по този начин. Поради изолацията си от модерната цивилизация Елимбари запазили своите вярвания за мощта на природата. Те са за тях като религия. Сравнително скоро било разбрано, макар и на надморската височина от 1600+м техните земи били изключително плодородни заради честите изригвания на близко-намиращите се вулкани.  В допълнение уникалния климат създавал перфектни предпоставки за отглеждане на кафе. Днес редица компании, главно от Европа и Австралия са заинтересовани в развитие на плантации за кафе, игнорирайки как това би се отразило на природата, на хората Елимбари както и на всички други племена от региона. 

къде Елимбари живеят


КАРТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛЕМЕТО ЕЛИМБАРИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

КАРТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛЕМЕТО ЕЛИМБАРИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

ЖЕНА ОТ ПЛЕМЕТО ЕЛИМБАРИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

СЪБРАНИЕ НА ЖЕНИТЕ ОТ ПЛЕМЕТО ЕЛИМБАРИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

ЛЕГЕНДА ЗА ПРОИЗХОДА НА ОГЪНЯ

В началото Елимбари затопляли или изсушавали храната си използвайки силата на слънцето. Въпреки това имало една стара жерица, която хората наричали Гога. Тя живяла в селото на племето и била единствената, способна да готви с огън. Гога била много внимателна да използва огъня докато цялото племе били на лов. Тя вярвала, че като запази тайната само за себе си, можела да контролира съдбата на племето, понеже всички зависели от нейните умения. Мъжете от селото усетели необичайно добър вкус на приготвената от Гога храна. Това събудило любопитството им. Един ден те се решили да оставят един от войните скрит в селото, който трябвало да наблюдава Гога и разбере каква е нейната тайна. Жерицата, мислейки че всички хора са извън селото, започнала да пали огън. Веднага щом младия войн разбрал каква е тайната на Гога, побягнал като взел със себе си един от тлеещите клони. Старата жена го подгонила, но момчето пъргаво прескочило едно дърво, а тя не могла да направи същото. Докато тичало момчето, част от тлеещия клон опарил ръката му и той го изпуснал върху земята. Сухата трева пламнала. Докато преследвало момчето Гога била ухапана от змия, чиято отрова бързо се разпространила в задъханото тяло на възрастната жена, и тя умряла. Малко след това хората от племето се завърнали от лов, открили тлеещата трева и всеки отнесъл в дома си част от огъня. 

Идеята на тази легенда е да покаже, че всичко трябва да се прави с цел облагодетелстване на цялото племе/общество, а не егоистично да се подхожда. 

ЖЕНИТЕ ОТ ПЛЕМЕТО ЕЛИМБАРИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ