БУКАВА


BUKAWA WARRIOR IN PAPUA NEW GUINEA

КАКВА Е ТЯХНАТА ФИЛОСОФИЯ

"ПОКРИВЪТ НА РАЯ Е ИЗДРЪЖЛИВ КАТО ТРЪСТИКА "

Преди срещата си с първите чужденци, разбиранията на Букава за света се свеждат само до пределите на контролираната от тях територия и тази на съседните племена. Букава приемт крайбрежието, което обитават за център на вселената и вярвали, че всеки който дръзне да се отправи отвъд тези граници, е трябвало да изкачи покрива на рая. 

КЪДЕ БУКАВА ЖИВЕЯТ


БУКАВА ВОЙН, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

БУКАВА ВОЙН, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

ВОЖДЪТ НА ПЛЕМЕТО БУКАВА, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

ЛЕГЕНДАТА ЗА ДВАМАТА БРАТЯ

Хората от Букава живеят в малки колиби на северното крайбрежие на остров Нова Гвинея. Те си предават от уста на уста легендата за една жена, която нямала мъж да я защитава.
Един ден тя оставила дъщеря си сама в колибата и докато отсъствала някакъв непознат мъж дошъл, убил малкото момиченце и заровил тялото и. Жената имала видение за точното местоположение на останките на дъщеря си. След като я открила пренесла костите и в сламена торба (билум) обикаляйки от село на село. Според Букава всяка една жена и мъж трябва да се оженят дори и ако са мъртви. Само така биха могли да имат щастлив задгробен живот. Майката успяла да убеди едно момченце да и помогне. 

Дните минавали и тя редовно посещавала гробът на дъщеря си. Често оставяла кокосови орехи. Един ден открила че до гробът се е образувал малък вир, в който плували риби. Тя занесла най-дребната рибата на семейството на младоженеца като признание за направеното добро от тяхна страна. И се случило чудо. На следващата сутрин нейният зет, който до този момент бил малко и хилаво хлапе, изведнъж пораснал голям и силен войн. Той обаче има брат, който започнал да му завижда и искал да получи същото. Изчакал удобен момент и отишъл да потърси риба във вира до гроба на снаха си. Вместо да вземе дребна риба, братът се полакомил и хванал възможно най-голямата. В този момента земетресение разтърсило земята и вода избликнала образувайки море. Така водата разделила единия брат от другия. 

Според Букава това е причината за съществуването на бледолики и чернокожи хора.