асаро


Asaro Mudmen Warrior

каква е тяхната философия

"страховит външен вид може да обезкуражи враговете ти и да спаси живота ти."

От няколко поколения Асаро са били преследвани от по-силен и враждебно настроено племе. Били са в ситуация на война. По това време един от старейшините е има сън, в който е видял страховит дух. На следващата сутрин се събудил с идеята да направи маска от глина и с това да се опита да заприлича на образът от видението си. Когато враговете на Асаро го забелязали да се появя край брега на близката река избягали потресени от ужас. От този момент Асаро използват глинени маски, силата на човешкото въображение и страхът от непознатото, за да оцелеят въпреки, че са заобградени от физически по-мощен враг. 

КЪДЕ АСАРО ЖИВЕЯТ


КАРТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛЕМЕТО АСАРО, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

В сърцето на провинцията Източен Хайлендс (Eastern Highlands) се намира най-високата точка на острова - вр. Вилхелм (4609м). От южната му страна, близо до прохода Дуало, тече реката Асаро която следв амалка долина измежду стръмните склонове на планината, покрити от джунглата. Това е родното место на племето Асаро. 


ГОРАТА НА ПЛАНИНСКАТА ВЕРИГА БИСМАРК, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

На двата бряга на реката живеят около 30000 Асаро, които контролиран подстъпа до плодородните долини Маркхам и Раму, в които наскоро са открити значителни залежи на злато. Асаро говорят дано диалект, кото е част от кайнанту - горока езикова група. Много е рядък и е разпространен само в малка част от Папуа Нова Гвинея. 

АСАРО И БЛИЗКАТА ГОРА, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

КАУПА Е АСАРО ВОЙН И Е ДЕГИЗИРАН КАТО ЗЛОВЕЩ ДУХ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Непрекъснатите войни във високата част на остров Гвинея както и стръмния терен прави преместването на ново место трудна задача. Връзката между хората и земята е с изключителна важност и правото да я притежаваш, опазваш се предава от баща на син. Само за една година хиляди войни загубват живота си, за да опазват териториите си. Всяко едно село се опитва да намери най-удачния начин да се опази. Някои хора са се научили да правят по-добри лъкове, други имат усъвършенствани копия, стрели или щитове за самозащита.  

АСАРО ВОЙН В ГЪСТАЛАКА, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

ВОЙНИТЕ АСАРО В ПОДГОТОВКА ЗА БОЙ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Според една легенда Асаро са открили оригинален начин, за да избегнат война или да минимизират броя на жертвите при неизбежен конфликт. Техния метод за защита изисква прибягване дегизиране като зли духове, за да уплашат враговете си. Използват специална глина за направата на маските си, които декорират с бивни от диви прасета. Мажат също телата си с глина, за да изглеждат изцяло като неземни същества. Почти всички племена от тази част на Папуа Нова Гвинея вярват в съществуването на свръх хора, които живеят в джунглата, реките или пещерите. Те са част от тяхната религия и изисква често жертвоприношения или даряване на храна за да омилостивят боговете.  

КУПА Е ЧЛЕН НА ПЛЕМЕТО АСАРО, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

АСАРО ВОЙНИ ИЗПОЛЗВАЩИ ПУШЕК ЗА ЗАБЛУДА, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

След като войните са готови с техните маски, Асаро покриват телата си с глина докато пеят тайнствени заклинания. Те вярват, че това повишава силата им и вероятността за успех в битка. Гениталиите им са покрити с листа, които също са боядисани. Всички движения на тялото са бавни и грациозни като се стараят да изглеждат убеждаващо и страховито. Обикновено Асаро се появяват близо до брега на реката при здрач. Правят го редовно, за да поддържат страха в сърцата на враговете си и да ги откажат от вероятно нападение. 

АСАРО ВОЙН, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

АСАРО ВОЙН, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

АСАРО ВОЙНИ, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Заради покриването на телата си с глина както и направата на маски те са наричат АСАРО ГЛИНЕНИ ВОЙНИ (ASARO MUDMEN).

КУПА ОТ ПЛЕМЕТО АСАРО, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Маските на Асаро имат различен дизайн. Някои от тях имат много дълги или много къси уши достигащи чак до брадичката или до темето. Срещат се също дълги вежди, от ухо до ухо, както и рогове, страховити устни пълни със зъби. Важно е изборажението да изглежда максимално плашещо. 

ВОЙНИ АСАРО, ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ

Въпреки ужасяващи си външен вид и наподобяващи на духове движения, Асаро са сравнително гостоприемни хора.